Diagnoza i terapia młodzieży i dorosłych

Diagnoza logopedyczna młodzieży i dorosłych

Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, guza mózgu, udaru nabywane przez całe życie kompetencje mowy zanikają bądź osoba ma trudności z prawidłową i wyraźną mową - wtedy warto skorzystać z mojej pomocy, ponieważ to wszystko jest do wyćwiczenia w CLM!

Diagnoza obejmuje ocenę stanu mowy osoby dorosłej oraz prognozę czasu trwania terapii i określenie zakresu ćwiczeń.

Diagnoza logopedyczna składa się z kilku etapów. Spotkanie odbywa się w swobodnej i miłej atmosferze, a narzędzia diagnostyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości badanej osoby.

 

 • 1. Rozmowa

  Dotyczy stanu mowy pacjenta, jego niepokojów, ewentualnie przebytych chorób bądź urazów, a także oczekiwań pacjenta.

  W przypadku zaburzeń o podłożu neurologicznym bardzo istotne jest, by na pierwsze spotkanie dostarczyć dokumentację medyczną, zawierająca wyniki badań oraz opinie specjalistów, a także historię dotychczasowego leczenia.

   

 • 2. Badanie

  Podczas diagnozy logopedycznej  badam rozumienie mowy, nadawanie mowy, stan narządów mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych.

  W zależności od indywidualnych potrzeb osoby wykonuję również badania uzupełniające obejmujące ocenę motoryki małej i dużej, sprawności grafomotorycznej, percepcji słuchowej i wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 • 3. Czas diagnozy

  W zależności od możliwości psychofizycznych pacjenta diagnoza trwa od 1 do 3 godzin.

  W przypadku zaburzeń komunikacji o podłożu neurologicznym  kluczowy jest czas od momentu powstania zaburzenia do rozpoczęcia działań terapeutycznych. Jak najszybsze wykrycie uszkodzenia i podjęcie terapii daje większą szansę na szybką poprawę kondycji mowy.

   

Oferuję diagnozę

 • Dotyczy osób, które w wyniku, np. udaru, wylewu, urazu czaszkowo–mózgowego lub nowotworu mózgu doznały uszkodzenia odpowiednich struktur mózgu i utraciły częściowo lub całkowicie umiejętność mówienia lub rozumienia. Osoba może mieć problemy z wypowiadaniem się (np. trudności ze znalezieniem odpowiednich słów, tworzeniem zdań i dłuższych wypowiedzi) a wypowiadane wyrazy mogą być użyte w złym kontekście lub zawierać błędy.

 • Jest diagnozowana u osób, u których nastąpiło uszkodzenie ośrodków i dróg nerwowych unerwiającyh narządy mowne, co jest spowodowane udarem mózgu, urazem czaszkowo – mózgowym, chorobą Parkinsona, miażdżycą naczyń mózgowych itp. W zależności od rodzaju dysartrii mowa osoby może być niewyraźna, zbyt wolna lub szybka, mogą występować zaburzenia natężenia głosu (mowa zbyt cicha lub całkowicie niesłyszalna) i/lub rezonansu (mowa nosowa). Dysartria towarzyszy najczęściej mózgowemu porażeniu dziecięcemu.

  • seplenienie - nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,
  • reranie - brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r

Terapia logopedyczna dorosłych

Terapia logopedyczna  metodą Montessori jest indywidualnie dostosowana do potrzeb i możliwości konkretnego pacjenta. Bardzo ważne dla mnie jest stworzenie życzliwej atmosfery terapii i nawiązanie pozytywnej relacji z pacjentem, bazowanie na mocnych stronach.

Dzięki stosowanej metodzie Montessori i materiałowi rozwojowemu Montessori zajęcia są ciekawe i urozmaicone.  Pomoce Montessori mają uniwersalny charakter i  z powodzeniem mogą być wykorzystywane  do terapii mowy osób dorosłych. Często tworzę materiał Montessori do ćwiczeń dla konkretnego  pacjenta uwzględniając jego indywidualne potrzeby. Poprzez poznanie wszystkimi zmysłami : dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku czyli multisensoryczny charakter  terapii, mowa rozwija lepszej i szybciej.

Każde zajęcia są omawiane z pacjentem, po zajęciach przekazywany jest materiał do ćwiczeń domowych. Zajęcia logopedyczne trwają 50 minut.

Rodzaje terapii

 • • wady wymowy,
  • zaburzenia płynności mowy,
  • usprawnianie procesu mówienia: oddychanie, fonacja, artykulacja
  • kształtowanie sprawności wypowiedzi ustnej,
  • technika i estetyka wygłaszania tekstów,
  • ćwiczenia dykcyjne.

  Ofertę logopedii estetycznej kierujemy w szczególności do:

  • aktorów,
  • osób duchownych,
  • managerów, trenerów-szkoleniowców,
  • wykładowców, nauczycieli, lektorów i terapeutów,
  • przedstawicieli handlowych,
  • osób pracujących przy obsłudze klienta, również przez telefon,
  • tłumaczy, przewodników i pilotów wycieczek,
  • studentów i młodzieży szkolnej.

 • Logopedia estetyczna
  • wady wymowy,
  • zaburzenia płynności mowy,
  • usprawnianie procesu mówienia: oddychanie, fonacja, artykulacja
  • kształtowanie sprawności wypowiedzi ustnej,
  • technika i estetyka wygłaszania tekstów,
  • ćwiczenia dykcyjne

  Ofertę logopedii estetycznej kierujemy w szczególności do:

  • aktorów,
  • osób duchownych,
  • managerów, trenerów-szkoleniowców,
  • wykładowców, nauczycieli, lektorów i terapeutów,
  • przedstawicieli handlowych,
  • osób pracujących przy obsłudze klienta, również przez telefon,
  • tłumaczy, przewodników i pilotów wycieczek,
  • studentów i młodzieży szkolnej.
 • Terapia zaburzeń mowy o typie afazji
 • Reedukacja umiejętności pisania i czytania
 • Masaż logopedyczny

CLM oferuje również logopedyczne wizyty mobilne - na życzenie pacjenta istnieje możliwość dojazdu do domu pacjenta. Warunki do uzgodnienia. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!

664 020 306

Zadzwoń

kontakt@logopedamontessori.pl

Napisz do nas emaila

Centrum Logopedii Montessori

Adres: Rynek Kleparski 4/4a, Kraków