Centrum Logopedii
Montessori

mgr Beata Drewniak


Możliwość zajęć zdalnych


664 020 306

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?
Zadzwoń - odpowiemy na Twoje pytania

Godziny Otwarcia

Wszystkie wizyty odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00

kontakt@logopedamontessori.pl

Jeśli masz dodatkowe pytania?
Napisz do nas e-maila

Metoda Montessori w Centrum Logopedii

Skąd pomysł zastosowania metody Montessori w terapii logopedycznej...?

Jest to autorski projekt wynikający z wieloletniego doświadczenia logopedycznego i pedagogicznego. Według mnie zastosowanie najbardziej efektywnego systemu edukacyjnego na świecie jakim jest metoda Montessori i materiału rozwojowego Montessori w terapii logopedycznej pozwala szybciej i lepiej rozwijać mowę. Dzieje się tak poprzez poznanie głosek, sylab, słów, wyrażeń wszystkimi zmysłami: dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku czyli poznanie multisensoryczne.

O mnie

Ukończyłam studia pedagogiczne, logopedyczne oraz neurologopedyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiadam dyplom ukończenia międzynarodowego kursu pedagogiki Montessori i pedagogiki leczniczej Montessori Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego/Monachium/Niemcy.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy logopedycznej w integracyjnych przedszkolach Montessori, żłobkach Montessori i ośrodkach rehabilitacji. Od wielu lat jestem związana z Krakowskim Ośrodkiem Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.

Montessori w centrum logopedii

Skąd pomysł zastosowania metody Montessori w terapii logopedycznej...?

Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos. Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos.

Dla kogo logopeda?


Dla dzieci

Więcej


Dla młodzieży i dorosłych

Więcej

Kiedy do logopedy?

Masz wątpliwości czy rozwój mowy Twojego dziecka przebiega prawidłowo? Masz wrażenie, że jego rówieśnicy mówią dużo więcej i poprawniej? Zaburzenia mowy utrudniają uczenie się oraz funkcjonowanie w środowisku. Im wcześniej się je wykryje, tym szybciej można pomóc terapią.

 • Jeśli słyszysz, że Twoje dziecko mówi mówi „s”, zamiast „sz”, np. „safa”, zamiast „szafa”, to jest to nieprawidłowa realizacja głoski „sz”, czyli rodzaj dyslalii. W tym przypadku, prawdopodobnie dziecko nie będzie mówiło całego szeregu, a więc: „sz”, „ż”, „cz”, „dż”. Będziesz słyszeć: „zaba” (żaba), „capka” (czapka), „dzem” (dżem) itp.

 • Gdy mowę osoby charakteryzują częste powtórzenia lub przedłużenia dźwięków, sylab czy słów, bądź częste zawahania lub pauzy, które zakłócają rytmiczny przepływ mowy.

 • Mowa dzieci cierpiących na alalię rozwija się z opóźnieniem, mogą one porozumiewać się za pomocą gestów i onomatopej lub kilkoma wyrazami ze swojego słownictwa, czasem nie potrafią powtórzyć łatwych słów za dorosłym. Dzieci mają przeważnie prawidłowy słuch fizjologiczny i dobrą ruchomość narządów mowy, więc wymagają natychmiastowych działań terapeutycznych. Alalia może trwać do 7, a nawet 14 roku życia, stopniowo przechodząc w dyslalię.

 • Dotyczy osób, które w wyniku, np. udaru, wylewu, urazu czaszkowo–mózgowego lub nowotworu mózgu doznały uszkodzenia odpowiednich struktur mózgu i utraciły częściowo lub całkowicie umiejętność mówienia lub rozumienia. Osoba może mieć problemy z wypowiadaniem się (np. trudności ze znalezieniem odpowiednich słów, tworzeniem zdań i dłuższych wypowiedzi) a wypowiadane wyrazy mogą być użyte w złym kontekście lub zawierać błędy.

 • Jest diagnozowana u dzieci w normie intelektualnej i z prawidłowym słuchem, u których mowa nie wykształciła się w ogóle, bądź w stopniu dalece odbiegającym od normy wiekowej, mają trudności z nabywaniem i rozumieniem mowy.

 • Dotyczy osób, u których obserwuje się nieprawidłowości w budowie narządów mowy (zgryzu, warg, języka, podniebienia miękkiego lub twardego, wędzidełka), które bezpośrednio wpływają na trudności w artykułowaniu dźwięków mowy. Te zaburzenia mowy dotyczą najczęściej dzieci z rozszczepami oraz dzieci z niedosłuchem i głuchotą.

 • Jest diagnozowana u osób, u których nastąpiło uszkodzenie ośrodków i dróg nerwowych unerwiającyh narządy mowne, co jest spowodowane udarem mózgu, urazem czaszkowo – mózgowym, chorobą Parkinsona, miażdżycą naczyń mózgowych itp. W zależności od rodzaju dysartrii mowa osoby może być niewyraźna, zbyt wolna lub szybka, mogą występować zaburzenia natężenia głosu (mowa zbyt cicha lub całkowicie niesłyszalna) i/lub rezonansu (mowa nosowa). Dysartria towarzyszy najczęściej mózgowemu porażeniu dziecięcemu.

 • Dotyczy osoby, której mowa jest bezładna, „bez ładu i składu”, która objawia się bardzo szybkim tempem mówienia (tachylalią) i chaotycznym sposobem językowego formułowania myśli. Charakterystyczne jest, iż osoba z giełkotem zwykle jest nieświadoma swojego problemu, ma przeciętne lub wysokie zdolności umysłowe i w związku z tym rzadko z własnej inicjatywy zgłasza się do specjalisty. Mowa takiej osoby, w tym samym stopniu jest niezrozumiała dla najbliższego otoczenia, jak i nowych osób.

 • Dotyczy osób, których mowa jest niezrozumiała lub rozumiana tylko przez najbliższe otoczenie. Polega to na tym, że ciężar problemu skupiony jest wokół większości zniekształconych głosek, opuszczonych lub realizowanych zastępczo, charakterystyczne są przestawienia sylabowe i głoskowe, brak jest końcówek lub sylab początkowych, grupy spółgłoskowe są uproszczone.

 • Zbyt krótkie wędzidełko (fałda) pod językiem. Niektóre dzieci może boleć z tego powodu język, (gdy dziecko próbuje ruszać językiem, ale sprawia mu to trudność). Zbyt krótkie wędzidełko może, ale nie musi przyczyniać się do nieprawidłowej artykulacji.

 • Występuje wtedy, gdy słownik dziecka zarówno czynny, jak i bierny, znajduje się poniżej normy przewidzianej dla danego wieku, np. późniejsze gaworzenie, późniejsze wymawianie pierwszych słów i trudności w ich wypowiadaniu itd.

Dlaczego terapia

logopedyczna metodą Montessori?

Dla dzieci i dorosłych

 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji
 • Terapia wad wymowy
 • Logopedia estetyczna dla młodzieży i dorosłych

Cennik

Diagnoza
150

60 do 180 minut (1-3 spotkań)

profesjonalne narzędzia diagnostyczne dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta

Pisemna opinia/Konsultacja
50/100

Pisemna opinia:

pisemna opinia z przeprowadzonej diagnozy

Konsultacja:

50 minut

elementy diagnozy

wskazówki dla rodziców dziecka/ osoby dorosłej dotyczące stymulowania rozwoju mowy          

prognozowany czas i zakres terapii

Pakiet 5 zajęć

1 zajęcia – 75 zł

1 zajęcia - 50 minut

pakiet - 5 zajęć

ważność 2 miesiące

ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne

ćwiczenia logopedyczne  z materiałem Montessori i standardowymi pomocami

teczka z materiałami do ćwiczeń w domu

rozmowa podsumowująca

Pakiet 10 zajęć

1 zajęcia – 70 zł

1 zajęcia - 50 minut

pakiet - 10 zajęć

ważność 4 miesiące

ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne

ćwiczenia logopedyczne  z materiałem Montessori i standardowymi pomocami

teczka z materiałami do ćwiczeń w domu

rozmowa podsumowująca

Diagnoza
logopedyczna
neurologopedyczna
400 zł
 • 120 minut
 • wywiad z rodzicem lub opiekunem
 • badanie logopedyczne (w tym testami)
 • badanie budowy i funkcji prymarnych sfery oralnej
 • konkretne wskazówki
 • plan terapii
 • pisemna opinia 100 zł
Konsultacja
logopedyczna
neurologopedyczna
200 zł
 • 60 minut
 • wywiad z rodzicem albo opiekunem
 • badanie logopedyczne
 • badanie budowy i funkcji prymarnych sfery oralnej
 • konkretne wskazówki
 • plan terapii
 • pisemna opinia 100 zł
1 zajęcia
150 zł = 1 zajęcia
 • 50 minut
 • stacjonarnie albo zdalnie
 • ćwiczenia logopedyczne z materiałami Montessori i standardowymi pomocami
 • rozmowa podsumowująca
 • materiały do ćwiczeń w domu
Pakiet 5 zajęć
140 zł = 1 zajęcia
 • 50 minut
 • stacjonarnie albo zdalnie
 • ćwiczenia logopedyczne z materiałami Montessori i standardowymi pomocami
 • rozmowa podsumowująca
 • materiały do ćwiczeń w domu

22

Health Sections

146

Different Services

388

Blood Donations

1280

Satisfied Patients

Gabinet logopedyczny

Blog

26, Aug 2019

Zapisz się na bezpłatne konsultacje.

Zapisz się na bezpłatne konsultacje. 664 020 306 Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zadzwoń - odpowiemy na Twoje pytania

Więcej...

Patronat

Dzięki współpracy z Towarzystwem Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego mam zaszczyt i możliwość korzystać z modelu terapii wypracowanego przez doświadczonych specjalistów z Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i Kinderzentrum Munchen.

664 020 306

Zadzwoń

kontakt@logopedamontessori.pl

Napisz do nas emaila

Centrum Logopedii Montessori

Adres: Rynek Kleparski 4/4a, Kraków